Mental träning - Jenny Sinisalo

Jenny Sinisalo

På samma sätt som en PT (personal trainer) eller en tränare inom idrott jobbar med den fysiska biten, så jobbar jag som mental tränare med den mentala biten. Det är inte bara inom idrotten där den mentala styrkan behöver vara på topp. Många upplever att de inte lever upp till sin fulla potential och behöver hjälp och stöd med att hantera vardagens utmaningar. Målet är att må och fungera bättre i ditt liv.

En mental tränare kan var till hjälp då du vill t.ex.

  • lära dig att slappna av

  • lära dig hantera stress och att prioritera

  • förstärka din självbild och självkänsla

  • lägga upp mål och påverka dina prestationer

  • jobba med din motivation och attityder

Individuell träning

Vid individuell träning byggs träningsprogrammet alltid upp enligt adeptens behov och önskemål. Vi träffas enligt överenskommelse. För att nå bestående resultat rekommenderar jag att vi träffas minst 3-5 gånger.

Pris för individuell träning:

60 euro/gång (inkl. moms 24 %)

En träff tar ungefär en timme. Den första träffen tar lite längre så du kan räkna med ca. 90 minuter. I priset ingår förutom träffarna även ett träningsprogram som anpassas och byggs upp enligt dina önskemål och behov.

Tidsbokning:

sinisalo.jenny@gmail.com

tel. 040 844 5270