Marika Berglund

Mitt namn är Marika Berglund och jag är Mental Tränare samt Närvårdare.
Mitt företag heter HjärnBalans.

Mental Träning

Genom Mental Träning lär du dig att styra dina tankar, känslor, attityder och inre bilder till ett positivt och optimalt tillstånd. Du lär dig att de bästa resultaten nås när du blickar från nuet och framåt, du lägger upp kittlande men realistiska mål som du närmar dig steg för steg via en handlingsplan som du har gjort upp. Dessa mål kan du sedan programmera in som framtidsbilder. Du lär dig att sänka grundspänningen i kroppen genom fysisk och mental avslappning och du skapar bilder av dig själv i goda situationer(visualisering).

Träningsmöjligheterna inom MT är oändliga.

Du kan t ex välja att arbeta med dina personlig utveckling: självbild (inkl. självinsikt, självkänsla, självförtroende), attityder, mål (målbilder, målbildsprogrammering), motivation, koncentration, livsglädje och stresshantering. Du kan träna ett problemområde; kanske vill du bli av med migrän, huvudvärk och spänningar i nacke och axlar, kanske vill du bli bättre på att prata inför andra, bli av med rädsla, oro, ångest eller en fobi, bli av med en ovana/ett negativt beteende (t ex röka, bita på naglarna) få bättre kvalitet på sömnen, prestera på topp under en arbetsintervju eller gå ned i vikt. Kanske du helt enkelt vill lära dig att bara slappna av och njuta i nuet.
När du tränar mentalt på ett systematiskt och långsiktigt sätt kommer du att märka av effekter så som:

 • förbättrad fysisk och psykisk hälsa
 • man känner sig piggare
 • bättre sömn
 • mindre stress
 • jämnare blodtryck
 • ökad självkänsla och bättre självförtroende
 • ökad koncentration och bättre fokus
 • ökad arbets-och livsglädje
 • ökad kontroll, bl a på att styra dina tankar, känslor
 • större säkerhet, trygghet och lugn
 • bättre prestationer
 • bättre sociala relationer
 • ökad förutsättning att uppnå mål

Mental träning är till för alla! Träningen passar utmärkt för enskilda personer i alla åldrar och alla livssituationer, grupper, företag, föreningar, organisationer... för vem som helst som vill utveckla sin potential.

När du har bestämt dig för att starta en förändringsprocess träffas vi för att kartlägga ditt nu-läge. Vi lägger upp en handlingsplan som leder fram till ditt mål, till ett ny-läge. Förutom handlingsplanen får du ett träningsprogram med dig hem efter den första sessionen. Vanligtvis träffas vi 3-5 gånger och mellan sessionerna håller vi kontakten. Du äger processen, handlingsplanen och det slutliga resultatet. Min uppgift är att ställa kraftfulla frågor, lyssna, vara närvarande och ge dig olika verktyg samt träningsprogram/övningar.

Den mentala grundträningen består av muskulär samt mental avslappningsträning. Därtill kommer små integrerade övningar i vardagen. Efter grundträningen går vi vidare till personutvecklande träningsprogram och övningar eller till ett problemområde som du vill jobba med.

Den mentala träningen knyts ofta ihop med NLP, Neuro-Lingvistisk Programmering, som är en benämning för verktyg, modeller och förhållningssätt för personlig utveckling och kommunikation. NLP fokuserar på att uppnå snabba och varaktiga resultat.

På begäran håller jag även informationstillfällen/föreläsningar för grupper, föreningar och arbetsplatser.

Varmt välkommen att ta kontakt!

E-post: marika@hjarnbalans.fi
Tel. 0405013476
Hemsida/Blogg:
www.hjarnbalans.fi
Facebook : www.facebook.com/marikaberglund17/