Tina Förström

Bioresonans enligt Paul Schmidt

Bioresonans är en för kroppen säker analys- och behandlingsmetod som är utvecklad i Tyskland av Paul Schmidt på 1970 talet.
Maskinen är certifierad och medicinskt godkänd i EU.
Analysen går ut på att man mäter kroppens elektromagnetiska fält. Varje organ, cell, spårämne, bakterie osv. har en egen specifik sinusrytm (frekvens).
Genom att avläsa t.ex. olika organs frekvenser så kan man på ett tidigt stadie hitta obalanser innan de hinner utveckla symptom.

Följande områden kan diagnostiseras och behandlas:

 • Elektrosmog
 • Geologisk stress
 • Meridianerna
 • Syra/basbalansen
 • Organfunktioner
 • Tungmetaller
 • Födoämnesintoleranser
 • Allergier
 • Bakterier
 • Virus
 • Parasiter
 • Svamp
 • Vitaminer, mineraler, spårämnen
 • Enzymer

Hur går behandlingen till?

Du får sitta bekvämt i en fåtölj på ett lakan med invävda elektroder. Du får ha alla kläder på men ta gärna bort smycken, bälte och sätt mobilen åt sidan.
Behandlingen/ analysen är helt smärtfri och behaglig.
Ett första besök brukar räcka från 60 minuter upp till 90 minuter. Då testar jag dig och vi går tillsammans igenom resultaten och diskuterar ifall det finns behov för uppföljning eller behandling.
En bioresonansbehandling stärker kroppens självläkningsförmåga, den passar utmärkt för alla som vill förebygga ohälsa och som allmänt är intresserade av att ta reda på i hurdan balans deras kropp är.
En konsultation ersätter inte ett läkarbesök och allvarliga sjukdomar skall alltid behandlas i första hand av läkare.
Idag arbetar enbart i Tyskland över 5500 terapeuter och läkare med bioresonans enligt Paul Schmidt. Energimedicin är en framväxande tvärvetenskap inom områdena medicin och kvantfysik. Intresset för energimedicin är relativt nytt hos oss men det finns långa traditioner hos andra kulturer i Asien. Att kroppen har specifika energipunkter som kan stimuleras för att korrigera energiobalanser kände man till redan för 5000 år sedan.

Priser
30 minuter 30€
60 minuter 50€
90 minuter 70€
120 minuter 90€

Mottagning på Younium torsdagar.

Kontaktuppgifter
Altermed/ Tina Förström
Tel: 040 755 6925
e-post: tina@altermed.fi
www.facebook.com/altermedfrekvensterapi/
www.altermed.fi